CIELE ASOCIÁCIE

 

 
  • Podpora aktivít , ktoré slúžia pre ďaľší rozvoj veľtrhov a výstav
  • Spolupráca so subjektami, ktoré organizujú veľtrhy a výstavy
  • Podpora odbornej činnosti a dobrého mena výstavníckeho oboru
  • Ochrana záujmov členov asociácie proti nekalým praktikám iných účastníkov hospodárskej súťaže v oblasti tvorby a výstavby výstavných expozícií
  • Spolupráca s organizáciami v oblasti reklamy v tuzemsku a v zahraničí
 
  • Poradenstvo a právna pomoc prostredníctvom externých poradcov v daňových a odborných otázkach, spolupráca so zákonodarnými orgánmi
  • Presadzovanie potrebnej profesnej a etickej úrovne činnosti svojich členských subjektov a ich zamestnancov. Spolupráca v rámci IFES (International Federation of Exhibition Services - Medzinárodná federácia výstavníckych služieb)
 
 
 
  

ČLENOVIA

 

   
AVC PRO EXPO
spol. s.r.o.

Záporožská 3725/4,
851 01 Bratislava
tel.: +421 903 794 481
avcproexpo@avcproexpo.sk
www.avcproexpo.sk

   
Agentúra EVKA, s.r.o.

Galvaniho 14/D,
821 04 Bratislava
tel.: +421 2 4342 5652
www.evka.team

   
Creative Expo, s.r.o.

Podhájska 3055/39,
949 01 Nitra
tel.: +421 37 6426 426
creativeexpo@creativeexpo.sk
www.creativeexpo.sk

 
   
D&D Studio, s.r.o.

Súkennícka 8,
821 09 Bratislava
tel.: +421 2 5341 35 68
info@ddstudio.sk
www.ddstudio.sk

   
ELCOM-IGS s.r.o.

Ružinovská 3,
821 02 Bratislava
tel.: +421 905 618 630
gsnovak@gmail.com

   
EXPO CENTER a.s.

K výstavisku 447/14,
911 40 Trenčín
tel.: +421 32 7704 320
sr@expocenter.sk
www.expocenter.sk

 
 
   
Expo Design

Björnsonova 12,
811 05 Bratislava
tel.: +421 905 833 318
expodesign@zoznam.sk

   
EXPO PLUS, s.r.o.

Súmračná 24,
821 02 Bratislava
tel.: +421 903 702 146
mail@expoplus.sk
www.expoplus.sk

   
EXPOSERVICE SK, spol. s r.o.

Suchá 17/A,
831 01 Bratislava
tel.: +421 2 5479 22 29
exposervice@nextra.sk
www.exposervice.sk

 
 
   
Expomont Nitra
spol. s r.o.

Kasalova 35,
949 01 Nitra
tel.: +421 37 7721 028
expomont@expomont.sk
www.expomont.sk

   
FORSAM
spol. s r.o.

Súvoz 13/638,
911 01 Trenčín
tel.: +421 903 412 972
forsam@forsam.sk
www.forsam.sk

   
MP spol. s r.o.

Rešetkova 15,
831 03 Bratislava
tel.: +421 905 612 111
pondusa@mpspol.sk
www.mpspol.sk

 
 
   
Optimalexpo s.r.o.

Hradská 85,
821 07 Bratislava
tel.: +421 903 719 337
optimalexpo@optimalexpo.com
www.optimalexpo.com

   
Progress Promotion
Bratislava,
spol. s r.o.
Stredisko veľtrhov a výstav

Pri Šajbách 7,
831 06 Bratislava
tel.: +421 907 704 249
ikosik@propro.sk
www.progress-promotion.sk

   
S. G. S. – EXPO,
spol. s.r.o.

Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava
tel.: +421 2 63 537 084
sgs@expo.sk
www.expo.sk

 
 
   
SATA service,
spol. s r.o.

Černyševského 26,
851 01 Bratislava
tel.: +421 2 6241 04 31 (32)
sata@vystavy.sk
www.vystavy.sk

   
S. V. S. Turcek
s.r.o.

Na Revine 29c,
831 01 Bratislava
tel.: +421 903 601 138
julius.turcek@gmail.com

   
SPIŠ - VIEW - TRADING,
spol. s r.o.

Starosaská 15,
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421 903 601 138
riaditelka@svt.sk
www.svt.sk

 
 
 
 
  

KONTAKT

 

 
Asociácia slovenských
výstavníckych spoločností

Súkennícka 8
821 09 Bratislava
SLOVAKIA

tel.: 0903 549 999
mail: habodasz@asvs.sk